Obavještenje!

Takmičenje Foto Zone je obustavljeno radi tehničkih problema vezano za web aplikaciju putem koje se administrira foto galerija (što je uslovljeno od strane internet-provajdera).
U međuvremenu ćemo nastojati utvrditi efekte natjecanja, te (ukoliko se nastavak istog pokaže dovoljno interesantnim kako s pozicije posjetilaca tako natjecatelja i žirija) iznaći optimalniji način administriranja postavki.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

FotoZONE
IZBOR NAJBOLJE PLANINARSKE FOTOGRAFIJE


Pridružite nam se, bilo kao sponzor, bilo kao autor. Cilj je da fotografijom kao medijem zajedno propagiramo prirodne vrijednosti, da utičemo da se promijeni stav i odnos prema prirodi i da kroz sve definišemo određeni individualni i zajednički estetski izraz. Budite dio ove male avanture!

GALERIJA FotoZONE ->

SADRŽAJ STRANICE:
- INFORMACIJE ZA AUTORE FOTOGRAFIJA - >
- INFORMACIJE ZA SPONZORE NATJECANJA -> )
- ŽIRI I KRITERIJI - > )

INFORMACIJE ZA AUTORE FOTOGRAFIJA:

 • Fotografije u formatu minimalno 800x600 (600x800) piksela šaljite na mail fotozone@zone-2000.net
 • Godišnje će biti održana četiri ciklusa izbora najbolje planinarske fotografije. Zadnji datumi prijema za pojedine cikluse su:
  - za zimsku sezonu - 31. mart
  - za proljećnu sezonu - 30. juni
  - za ljetnu sezonu - 30. septembar
  - za jesenju sezonu - 30. decembar
 • Teme fotografija (ako nije posebno definisano) ne moraju biti sezonski određene, već su po slobodnom izboru autora.
 • Obavezno navesti naslov fotografije i ime autora, ali naznačite ukoliko uz sliku želite imati samo inicijale ili samo nadimak/šifru.
 • Broj fotografija po autoru je ograničen na tri za pojedinačne cikluse (Napomena: broj fotografija je smanjen sa ranijih pet na tri prema prijedlogu dijela autora i članova žirija). Fotografije se ne moraju slati sve odjednom.
 • Kolaži (montirane fotografije) se ne objavljuju, takođe ni fotografije sa ubačenim vizuelnim elementima poput ramova, naslova, ukrasa i sl.
 • Intervencije u originalnoj fotografiji su dozvoljene, ali mogu umanjiti vrijednost fotografije (npr. intenziviranje boje (saturation), promjena balansa (color balance), "exposure bracketing" ili primjena graf. filtera. Iizuzetak su izmjena dimenzija & isjecanje (resize & crop), oštrina (sharpen) i eventualne korekcije svjetlo/konstrast (brightness/contrast).
 • Diskretni potpisi (copyright ili watermark) su dozvoljeni, no kao vizuelni elementi koji ne pripadaju fotografiji nisu poželjni.
 • Fotografije se ne mogu publicirati u drugom kontekstu van Fotozone bez saglasnosti autora. Zone-2000 zadržava pravo korišćenja pobjedničke fotografije za naslovnicu albuma u galeriji, kao ilustraciju na ovoj stranici i kao link-sličicu na naslovnici sajta.
 • Objavljene fotografije se ne mogu naknadno povlačiti iz natjecanja niti iz galerije.
 • Fotografija sezone bit će proglašena cca. 10 dana nakon prijema svih fotografija za aktuelni ciklus.
 • Ostale Informacije: fotozone@zone-2000.net

INFORMACIJE ZA SPONZORE NATJECANJA:

 • Ideja "Biramo najbolju planinarsku fotografiju" na web-u nikada ranije nije realizovana u BiH. Prilika je da budete među prvima koji će podržati ovu jedinstvenu akciju i ciljeve koje smo naveli u podnaslovu!
 • Autorima fotografija koje se od strane kvalifikovanog žirija proglase kao najbolje, u cijelosti se proslijeđuju materijalne nagrade kojima sponzorišete natjecanje. (Novac kao nagradu autorima ne uručujemo, stoga novac kao vid sponzorisanja akcije ne primamo ukoliko, radi jednostavnosti, ne insistirate na tome, pri čemu važe posebni kriteriji. Za više detalja kontaktirajte nas na fotozone@zone-2000.net)
 • Donirane nagrade se fotografišu i ubacuju u galeriju sa vašim imenom ili imenom firme, gdje stoje trajno (vidi primjere u galeriji Foto ZONE - > )
  Apliciranje vašeg logotipa preko tih fotografija podliježe posebnim kriterijima. Za više detalja kontaktirajte nas na adresu: fotozone@zone-2000.net
 • Nagrade (planinarska odjeća itd...) mogu nositi vaš logo ukoliko to smatrate neophodnim, međutim takve se donacije mogu, eventualno, rangirati niže, čime automatski podržavaju nižeplasirana autorska ostvarenja.
  Sponzor obezbjeđuje vlastiti logo na doniranim proizvodima.
 • Zone-2000 zadržava pravo da rangira prispjele nagrade prema kriterijima koji su, po našoj ocjeni, u saglasnosti sa potrebama i vrijednovanjima najvećeg broja planinara i alpinista.
 • Za svako kolo (sezonu) dodjeljuju se maksimalno tri nagrade (ukoliko su obezbjeđene od strane sponzora). Ostale nagrade prenose se u naredno kolo takmičenja, čime zajedno obezbjeđujemo trajniji fond i stimulativnije natjecanje.
 • Troškove slanja nagrada na adresu Zone-2000, kojima se sponzoriše natjecanje, snosi pošiljalac. Zone-2000 pokriva dalje troškove uručenja nagrada autorima.

ŽIRI I KRITERIJI

REGULATIVA:

 • Za odabir najbolje fotografije angažovan je žiri sastavljen od stalnih članova i privremenih članova u omjru 5:4.
 • Stalni članovi moraju biti estetičari po profesiji i (ili) vrsni poznavaoci planine.
 • Pobjednik zadnjeg kola natjecanja postaje automatski privremeni član žirija. Time sami autori stiču mogućnost da utiču na izbor fotografija. S obzirom da je limit 4 privremena člana, privremeno članstvo automatski prestaje nakon četiri kola (godinu dana).
 • Privremeni članovi žirija mogu učestvovati kao autori, ali ne mogu dodjeljivati poene vlastitim fotografijama.
 • Žiri će u svakom kolu ispostaviti listu bodovanih fotografija, od kojih će prve tri biti nagrađene (ukoliko su sponzori obezbjeđeni).
 • NAČIN ODABIRA FOTOGRAFIJA: Članovi žirija u svakom kolu boduju pojedinačno fotografije koje smatraju dobrima u omjeru 5 poena za prvo, 4 za drugo, 3 za treće, 2 za četvrto i 1 poen za peto mjesto. Zbrajanjem poena svih članova žirija dobiva se konačna lista. U slučaju da među prvim trima fotografijama neke imaju isti broj poena, cijeli žiri glasa ponovo samo za te fotografije.
 • Rezultati se prezentiraju cca 10 dana po završetku kola (sezone).
 • Članovi žirija uz svaku bodovanu fotografiju dostavljaju kratko obrazloženje koje će na kraju biti dostupno jedino kao zajednička generalna ocjena.

KRITERIJI (prema relevantnosti):

 1. Estetski nivo (koliko je autor u stanju konfrontirati elemente vizuelne forme, balansirati ih i harmonizirati unutar fotografije, koliko su vizuelni elementi organski dio kompozicije)
 2. Poruka (ono što se shvata, tumači, artikulira kao poruka autora, simbolika, koliko poruka motivira posmatrača)
 3. Originalnost (novi i drugačiji motivi, uglovi, atmosfera, kompozicija, atraktivnost)
 4. Tema (fotografije van teme se odbacuju, no koliko sadržaj korespondira sa zadatom temom - planinarska fotografija - utiče na odluku članova žirija)
 5. Ambijentalnost (odabir i prezentiranje ambijenta, njegove specifičnosti, suštine, atmosfere)
 6. Važno: Žiri ne favorizira i ne kritizira autore, već isključivo skreće pažnju na vrijednosti pojedinačnih fotografija koje mogu biti inspiracija, vodilja, ili stimulans.

SASTAV PRIVREMENOG ŽIRIJA

- Sanja Čilić - Autor pobjedničke fotografije za ciklus 1 - 2010
- Marijela Bagarić -
Autor pobjedničke fogografije za ciklus 3 - 2009 i 4 - 2009

SASTAV STALNOG ŽIRIJA

(Abecedno)
- Selma Kapić-Kantardžić -
Dipl. grafiku na Akad. likovnih umj. SA, pedagoški angažovana, planinarstvom se bavi od kraja devedesetih godina.

- Dinno Kassalo - Snimatelj i reditelj, dobitnik bezbroj domaćih i međunarodnih nagrada za fotografiju i kratkometražni film, dobrim dijelom na temu planina i priroda, zasigurno jedan od najboljih bosanskohercegovačkih autora svih vremena u pomenutom domenu.

- Naim Logić - Trenutno najznačajniji bosanskohercegovački alpinista. Pored više prvenstvenih smijerova u BiH, ispenjao vrhove Khan Tengri, Aconcagua, Ama Dablam, Huascaran, Ranrapalka, Tocllaraju, Alpamayo, Kilimanjaro, Damavand, Ararat, te čitav niz evropskih i američkih četiritisućnjaka, od Matterhorna do Mt Rainier-a.

- Mirza Todorović - Profesionalni fotograf i grafički dizajner, djeluje u LA (USA). Kombinuje alpinizam i fotografiju od prvog susreta sa planinom, učesnik nekoliko bih ekspedicija (Ten Shan, Himalaji)

- Zvonimir Tomić - Dizajner po struci (dipl. na Akad. likovnih umj. SA, specijalizirao u obl. interaktivnog dizajna u Svedskoj). U oblasti planinarstva trenutno angažovan u domenu propagiranja planinarstva i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine.

... a smisao učestvovanja je napravit pomak na ličnom i zajedničkom planu, te dati svoj doprinos nastojanju da fotografijom kao medijem utičemo da se promijeni stav i odnos prema prirodi.