Top lista dosegnutih visina bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista
"Top lista" je formirana s namjerom da se javnosti predoči ova dimenzija djelovanja bosansko-hercegovačkih planinara i alpinista u visokim gorjima. Lista se kontinuirano dopunjava podacima koje nam vi šaljete. Mail adresa: kontakt@zone-2000.net

8848 m
- Naim Logić (Sarajevo, Poenix, USA), 19.05.2012.god. Mount Everest, 8848 m, Himalaya, Nepal, uspon iz Everest Base Camp via South Col Route, exp. "Eco-Everest Expedition Spring 2012", org. "Asian Trekking's Expedition Teams"

- Fikret Karačić (Sarajevo, Vancouver), 24.05.2010.god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, China, uspon sjevernim grebenom, exp. "Everest Tibet 2010", org. "Summitclimb.com"

- Petar Pećanac (Drvar, Banja Luka), 20.05.2007.god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, China, uspon sjevernim grebenom exp. "Everest 2007", org. "Extreme summit team", Beograd

8163 m
- Miralem Husanović (Banovići), 04.10.2008.god.
- Zdenko Veljačić (Zavidovići), 04.10.2008.god.
Manaslu, 8163 m, Himalaya, Nepal, exp. "Manaslu 2008", org. "Extreme Summit Team", Beograd7743 m
- Boris Kovačević (Sarajevo, Lund, Sverige), 10.11.1987.god.
Ngoyumba Kang II, 7743 m, Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon južnim grebenom, IV. zagrebačka himalajska exp., org. PDS "Velebit" Zagreb

7550 m
- Zehrudin Isaković (Zenica, Sarajevo), 27.05.2009. god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, China, uspon sjevernim grebenom, eksp. "Everest 2009", org. "Extreme summit team", Beograd

7495 m
- Goran Gvozderac (Zenica, Washington, USA), 1985.god.
- Vlado Mičić (Novi Travnik), 1985.god.
- Mehmed Pjanić (Zenica, USA), 1985.god.
- Željko Rudan (Sarajevo, Ljubinje), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 85", org. PS BiH

7400 m
- Nail Dervišević (Travnik), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. "Karakorum 94", org. PS BiH

7350 m
- Oskar Prebanić (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. "Karakorum 94", org. PS BiH

7170 m
- Muhamed Gafić (Sarajevo), 1979.god.
- Muhamed Šišić (Sarajevo), 1979.god.
Mount Everest, 8848 m, Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon zapadnim grebenom, VII. jugoslovenska himalayska exp. "Everest 79", org. PS Jugoslavije

7130 m
- Adis Čingić (Sarajevo), 17.09.2010.
- Zoran Kovljenić (Bos.Grahovo, Beograd), 17.09.2010.
Cho Oyu (8201 m), Himalaya, Tibet - China, exp. Exp. "Cho Oyu 2010", org. "Extreme Summit Team", Beograd, dosegnut C2 na 7130 m

- Zijah Kurtović (Breza, Chicago, USA), 17.09.2007.god.
Cho Oyu, 8201 m, Himalaya, China, exp. "Cho Oyu 2007", org. "International Mountain Guides", Camp 2

7105 m
- Branko Simić (Goražde), 1990.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 90", org. PS BiH

- Mujo Mulaosmanović (Sarajevo), 30.07.1979.god.
- Branimir Maltarić (Sarajevo, Toronto, Canada), 30.07.1979.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 79", PS Jugoslavije

7100 m
- Dragan Ilić (Sarajevo), 1990.god.
Nanga Parbat 8125 m, Himalaya, Pakistan, uspon južnom stijenom, slovenska himalajska exp. "Nanga Parbat 90"

7050 m
- Edin Kajan (Mostar, Charlotteswille, USA), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 85", org. PS BiH

- Slobodan Simić (Sarajevo), 20.07.1989.god.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 89" org. PSS Vojvodine

- Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), 1976.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 76", org. PS BiH

7010 m
- Edin Durmo (Zenica), 1991.god.
Khan Tengri, 7010 m, Tien Shan, Kirgizstan, exp. "Tien Shan 91", org. PS BiH

7000 m
- Salkica Juca (Novi Travnik), 21.07.1989.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 89", org. PSS Vojvodine

6962 m
- Jovo Elčić (Istočno Sarajevo), 10.02.2011.
- Bobana Petrović (Istočno Sarajevo), 10.02.2011. 
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. "Extreme summit team", Beograd

- Zdenko Marić (Mostar), 13.02.2009.
- Stanko Sopta-Baja (Široki Brijeg, Zagreb) 13.02.2009
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. "Extreme summit team", Beograd

- Milan Kovačević (Pale), 10.03.2007.
- Mladen Lukić (Pale), 10.03.2007.
- Slobodan Simikić (Lopare), 10.03.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD "Javorina", Pale

- Zoran Novaković (Banja Luka), 13.02.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, exp. "Aconcagua 2007", org. "Extreme summit team" Beograd

- Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), 23.02.2003.god.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, exp. "Aconcagua 2003", org. "Klub sapasavalaca 2000" Sarajevo

- Cvijetin Krnjajić (Sarajevo, Fort Worth, USA), 1988.god.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD "Bjelašnica" Sarajevo

6850 m
- Azra Kaljanac (Sarajevo), 12.01.2007.god.
Aconcagua, 6962m, Ande, Argentina, org. PD "Đakovo", Đakovo

6848 m
- Kenan Muftić (Sarajevo), 15.11.2007.god.
Ama Dablam, 6848 m, Himalaya, Nepal, uspon jugozapadnim grebenom, exp. "Ama Dablam 2007", org. "Extreme summit team" Beograd

6800 m
- Goran Sladić (Novi Travnik, Aidhoven, Niderland), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 85", org. PS BiH

6768 m
- Mukrim Šišić (Zenica, Toronto, Canada), 1998.god.
Huascaran 6768 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, solo uspon "Via la Garganta" (drugi bh solo uspon)

- Goran Černak (Sarajevo, Drniš, Hrvatska), 21.06.1986.god.
- Duško Jovanović (Jajce, Srbija), 21.06.1986.god.
Huascaran 6768 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, uspon "Via la Garganta", exp. "Ande 86", org. UPSD "Bukovik", Sarajevo

6654 m (visina prema Nepal Mountaineering Assotiation i Makalu Barun Nat. Park)
- Braco Babić (Sarajevo), 26.10.2009.god.
- Redžep Grabus (Sarajevo), 26.10.2009.god.
- Sanja Mitrović (Sarajevo), 26.10.2009.god.
Mera Peak, 6654 m, Himalaya, Nepal, exp. "Mera Peak 2009", org. "Extreme Summit Team", Beograd

6635 m
- Slobodan Bokan (Prijedor), 1991.god.
- Sulejman Ćuskić (Kozarac), 1991.god.
- Silvije Sarić (Prijedor), 1991.god.
- Duško Vujičić (Prijedor), 1991.god.
Pik Moskva, 6635 m, Pamir, Tajikistan, org. PD "Klekovača", Prijedor

6600m
- Boro Knežević (Banja Luka), 10.02.2011.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. "Extreme summit team", Beograd

- Dragan Popovac (Mostar), 13.02.2009.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. "Extreme summit team", Beograd

6500 m
- Željko Knez (Zenica), 1985.god.
Pik Komunizma, 7495 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 85", org. PS BiH

6400 m
- Goran Bregović (Sarajevo, Beograd, Srbija), 1990.god.
- Ivica Šutalo (Sarajevo), 1990.god.
Pik Četiri, 6400 m, Pamir, Tajikystan, exp. "Pamir 90", org. PS BiH

6395 m
- Dženamir Abaza (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. "Karakorum 94", org. PS BiH

6194 m
- Vuk Soković (Pale), 05.07.2009.god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, Denali, USA, org. PD "Javorina" Pale

6189 m
- Daliborka Strika (Sarajevo), 25.04.2012.god.
Island Peak, 6189 m, Himalaya, Nepal, exp. "Himalaji 2012", org. "Extreme summit team", Beograd

- Sead Muhić (Sarajevo), april 2009. god.
Island Peak, 6189 m, Himalaya, Nepal

- Nedžad Bubica (Sarajevo), 20.04.2008.god.
Island Peak, 6189 m, Himalaya, Nepal, exp. "Island Peak 2008", org. "Extreme summit team", Beograd

6100 m
- Jasmin Ajanović (Portland, USA), 2000.god.
Cho Oyu, 8201 m, Himalaya, China, trekking

6035 m
- Željko Marić (Sarajevo, London, G.B.), 03.06.1986.god.
Quitaraju 6035 m, Cordillera Blanca, Ande, Peru, uspon zapadnim grebenom, silaz sjevernom stijenom, exp. "Ande 86", org. UPSD "Bukovik", Sarajevo

6000 m
- Duško Blažić (Banja Luka), 31.11.2005. god.
Island Peak, 6189 m, Himalaya, Nepal, eksp. "Island Peak 2005", org. "Extreme summit team", Beograd

- Mirza Todorović (Tuzla, Los Angeles, USA), 1991.god.
Khan Tengri 7010 m, Tien Shan, Kirgizstan, exp. "Tien Shan 91", org. PS BiH

- Miodrag Rakić (Sarajevo), 1976.god.
Pik Korženjevska 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 76", org. PS BiH

5897 m
- Senad Rizvanović, (Sarajevo, Denver USA ), 27.01.2011.
Cotopaxi, 5897 m, Ecuador

5895 m
- Vjekoslav Gašpar (Ljubuški), 24.01.2012.
- Josip Kvesić (Mostar), 24.01.2012.
- Luka Mandić (Mostar), 24.01.2012.
- Sanda Mišetić (Ljubuški), 24.01.2012.
- Ante Tomić (Ljubuški), 24.01.2012.
- Marko Tomić (Ljubuški), 24.01.2012.
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.

- Adi Avdić (Brčko), 01.12.2009.
- Ešref Kenan Rašidagić (Sarajevo), 01.12.2009.
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.

- Ramiz Bisić (Sarajevo, Denver USA), 31.12.2008.
- Tahir Bisić (Sarajevo, Denver USA), 31.12.2008.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Vesna Došić (Vlasenica), 07.12.2008.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania, org. PS RS i PD "Javorina", Pale

- Branko Bago (Posušje), 09.09.2008
- Miroslav Blaž (Novi Travnik), 09.09.2008
- Mario Bonić (Posušje), 09.09.2008
- Mario Čutura (Posušje), 09.09.2008
- fra. Šimun Romić (Posušje), 09.09.2008
- Božo Skopljaković (Novi Travnik), 09.09.2008
- Šimun Soldo (Posušje), 09.09.2008
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzanija, eksp. u organizaciji HPD Pločno, Posušje

- Vildana Bijedić (Goražde), 04.08.2008. god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Mirza Balić (Mostar, Atlanta), 02.08.2008. god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Adnan Hodžić (Tuzla), 23.01.2006.god.
- Dragan Markelić (Tuzla), 23.01.2006.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania, eksp. "Kilimanjaro 2006", org. "PD Pobeda" Beograd

- Amir Čuturić (Sarajevo), 2003.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Ermin Lipović (Bihać), 03.02.2002.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Mehmed Kolasević, (Travnik), 02.02.1992.
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, slovenska exp.

- Mišo Blagojević (Pale), 1986.god.
- Ljubo Jovanović (Pale), 1986.god.
- Miloš Šljivić (Pale), 1986.god.
- Slavko Šimić (Sarajevo), 1986.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Goran Vučičević (Sarajevo, London, G. Britany), 1983.god.
- Branislav Pajkanović (Sarajevo, Podgorica), 1983.god.
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

5880 m
- Zoran Terzić (Bihać), 1983.god.
Rimu Rimu, 5880 m, Ande, Peru (info. "Oslobođenje" R.Kolar)

5800 m
- Miran Karabašić (Sarajevo), 1994.god.
Gasherbrum II, 8035 m, Karakorum, Pakistan, exp. "Karakorum 94", org. PS BiH

5760 m

- Vesna Škramić (Sarajevo, London, G.Britany), 28.06.1986.god.
- Halil Udžvarlić (Sarajevo), 28.06.1986.god.
Pisco, 5760 m, Ande, Peru, exp. "Ande 86". org. UPSD "Bukovik", Sarajevo

5671 m
- Adnan Adilović (Foča, Sarajevo), 02.08.2005.god.
- Ibrahim Avdić (Olovo, Sarajevo), 02.08.2005.god.,
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, org. PD "Energoinvest" Sarajevo

- Milorad Čarapić (Goražde), 1984.god.
- Zijo Deljo (Goražde), 1984.god.
- Miloš Droca (Goražde), 1984.god.
- Murat Gušo (Goražde), 1984.god.
- Ozrenka Jakovljević (Pale), 1984.god.
- Ljerka Kušec (Sarajevo), 1984.god.
- Srećko Mirić (Visoko), 1984.god.
- Raza Voloder (Pazarić), 1984.god.
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, II vojvođanska exp., org. PSS Vojvodine

5642 m
- Momir Zubović (Banja Luka), 7.7.2010. god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. PSD "Železničar", Novi Sad

- Nemanja Soković (Pale), 28.05.2010.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2010", org. PD "Javorina" Pale.

- Kemal Bećirović (Visoko), 08.07.2009.god.
- Kenan Bećirović (Visoko), 08.07.2009.god.
- Jasmin Čolaković (Mostar), 08.07.2009.god.
- Hasan Ganibegović (Lukavac), 08.07.2009.god.
- Irhad Huseinbašić (Visoko), 08.07.2009.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. PD "Radnički" Beograd

- Goran Dragišić (Banja Luka), 25.07.2007.god.
- Đorđije Milanović (Banja Luka), 25.07.2007.god.,
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. PD "Železničar" Novi Sad

- Igor Čičić (Prijedor), 2007.god.
- Mihajlo Grabovac (Prijedor), 2007.god.,
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. SPAK "Pauk" Prijedor

- Damir Smajić (Sarajevo), 05.07.2004.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2004", org. PD "Pobeda" Beograd

- Mensur Konjičanin (Visoko), 27. juli 1990.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, I slavonska exp. "Kavkaz 90", org. Slavonski planinarski savez

- Dragan Balaban (Sarajevo, Valensija, Espana), 1990. god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 90", org. PD "Pobeda" Beograd

5557 m

- Goran Rokolj (Trebinje, Vancouver, Canada), 30.01.2006.
Mount Manso, 5557 m, Aconcagua Range, Ande, Argentina

5545 m

- Senada Bubica (Sarajevo), 18.04.2008.god.
Chukkung Ri, 5545 m, Kala Patthar, Himalaya, Nepal, org. "Extreme summit team", Beograd, trekkin

- Tanja Danilović (Doboj), 22.05.2008
- Dejan Danilović (Doboj), 22.05.2008
Kala Patthar, 5545 m, Himalaya, Nepal

5500 m
- Bojan Minić (Pale), 10.03.2007.
Aconcagua, 6962 m, Ande, Argentina, org. PD "Javorina", Pale

- Levko Mojsovski (Sarajevo, Toronto, Canada), 10.06.1986.god.
sedlo izmedu Alpamayo (5947 m) i Quitaraju (6035 m), Ande, Peru, exp. "Ande 86", UPSD "Bukovik", Sarajevo.

5400 m

- Jasmin Kahrić (Novi Travnik, Charlotteswille, USA), 1990.god.
Pik Korženjevska, 7105 m, Pamir, Tajikistan, exp. "Pamir 90", org. PS BiH

- Adnan Krilić (Mostar), 2000.god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA,
exp. "Mc Kinley 2000", org. PS BiH

5300 m
- Ines Kurtović (Breza, Chicago), 02.08.2008. god
Uhuru Peak, 5895 m, Kilimanjaro, Tanzania

- Ahmet Zekić (Mostar), 2003,god.
Mount Mc Kinley, 6194 m, USA, exp. "Mc Kinley 2003", org. PS BiH

- Milenko Budimir (Banja Luka, Sverige), 1990.god.
- Sead Mašić (Prijedor, New Castl, England), 1990.god.
Elbrus 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 90", org. PD "Pobeda" Beograd

- Drago Puhalić (Banja Luka, Moskva, Rusija), 17.07.1989.god.
Pik Lenjina, 7134 m, Pamir, Tajikystan, exp. "Pamir 89" org. PS Vojvodine

5199 m
- Josip Klaric (Žepče), 26.04.2004.
- Perica Matijević (Žepče, Zagreb, Hrvatska), 26.04.2004.
Batian, 5199m, Mount Kenya, Kenya

5165 m

- Sejfudin Koprić (Tuzla), 06.08.2007.god.
- Mevludin Spahić (Gračanica), 06.08.2007.god.
Ararat (Agri Dagi), 5165 m, Türkiye, južni smjer (iz Dogubyazita), exp. "Najljepše planine Turske", org. PD "Pobeda" Beograd

- Selver Hadžić (Sarajevo), 1984.god.
- Mehmed Šišić (Sarajevo), 1984.god.
Ararat (Agri Dagi), 5165 m, Türkiye, južni smjer (iz Dogubyazita), II vojvođanska exp., org. PSS Vojvodina

5100 m
- Jelena Zovko (Mostar), 08.07.2009.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. PD "Radnički" Beograd

5086 m
- Vladimir Čubak (Sarajevo), 01.11.2007.god.
Knang Khar Zang, 5086 m, Himalaya, Nepal, trekking, org. "Extreme summit team", Beograd

5000 m
- Haris Bašić (Sarajevo), 02.08.2005.god.
Damavand, 5671 m, Elburs, Iran, org. PD "Energoinvest" Sarajevo

- Samir Mehić (Sarajevo), 1990.god.
Elbrus, 5642 m, Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 90", org. PD "Pobeda" Beograd

Napomena: Zbog čega i kako je nastala ova statistika osobnih visinskih rekorda pročitajte u članku "Top lista dosegnutih visina bih planinara i alpinista", objavljenu na Zone-2000