VRH
Tekst: Z-2000, novembar 2001.
Februara 1970. g nakon provg zimskog osvajanja Lupoglava (2102m) na Prenju, ekipa koja se sastojala od tri člana je nestala. Tijela su nađena tri mjeseca kasnije. Serija snimaka s oštećenog filma nađenog u kameri, koje su oni sami snimili, a koju premijerno objavljujemo ovdje, dio je priče o prvim osvajačima Lupoglava u zimskim uvjetima.


Jedan iz serije snimaka koji su Ilija Dilber, Zijo Jajatović i Milorad Stjepanović snimili na putu ka Lupoglavu februara 1970.

Vrh je izazov što postoji unutra, u nama. U početku osvajamo planinske vrhove u namjeri da intenzivnije osjetimo dio njihove ljepote. S vremenom spoznamo da idemo gore zato da bismo doživjeli sebe i onaj naporni ali fascinirajući put ka vlastitom "vrhu".
To ni u kom slučaju nije egocentričan stav jer čovjek (krvlju i mesom) stoji između realnog svijeta i vlastite svijesti o njemu. Mi spoznajemo svijet kao njegovu rezonansu u vlastitom tijelu. Ljepota je unutra u svakom od nas, tamo gdje je doživljavamo.


Još uvijek je misterija šta se desilo nakon uspona na vrh. Je li bila lavina, poskliznuće ili su se jednostavno izgubili u magli.

A planinski vrhovi potrebni su samo da je "isprovociraju" kako bi se ispoljila, oni su posebna vrsta katalizatora na koji smo mi (koji volimo planine) senzibilizirani i koji ubrzava naš proces spoznavanja i razumijevanja.
Šta je onda tragedija? Je li to kraj postojanja?


Meteorološka evidencija kao i same fotografije uspona govore o lošem vremenu. S obzirom na visinu, udaljenost i eksponiranost LPG-a zimski usponi mogu biti veoma rizični.

Odgovor je - ne. Tragedija je ako nema unutarnjih vrhova. A i oni koji misle da su dosegli svoj vrh i da nemaju više šta tražiti, varaju se, jer nikad se ne zna je li se moglo korak dalje. Možda je "vrh" ostao na dohvat ruke. Kraj egzistencije koju mi doživljavamo tragično u stvari je dosegnut vrh. Jer ko je mogao otići dalje od Zije, Milorada i Ilije na putu ka tom vlastitom vrhu. Je li se dalje moglo?
Ne. Tu je taj VRH.


Lupoglav je, pretpostavlja se, ispenjan sa sjeveroistočne strane. Da li je namjera bila vratiti se istim pravcem ili ispod SZ stijene preko sniježne strehe u grebenu (ljetni put). Tijela su nađena na južnoj strani vrha.

Ilija Dilber, Zijo Jajatovic i Milorad Stjepanović uspjeli su, februara 1970 g, prvi popeti se zimi na Lupoglav. Prije toga bilo je više bezuspješnih pokušaja, između ostalih Drage Šefera koji je opisan u knjizi Planinarski zapisi. Na žalost, trojica prvih osvajača ostali su gore zauvijek.


Teško oštećen negativ snimka sa vrha Lupoglava. Čitava serija snimaka kao i druge okolnosti nedvosmisleno upućuju na Lupoglav kao cilj, a sam ovaj snimak svjedoči o dosegnutom cilju.

Priču o usponu pokušali su "ispričati" drugi kroz nagađanja i pretpostavke. Serija snimaka s oštećenog filma nađenog u kameri, koje su oni sami snimili, a koju objavljujemo ovdje, dio je priče o prvim osvajačima Lupoglava u zimskim uvjetima.

 

 

 

© Zone-2000