"Miholjac" u Julijskim Alpama
Samer Hajrić, oktobar 2013
Kad je riječ o Alpama, Julijci su najčešća meta bih visokogoraca. Iako tek predvorje Alpa, Julijske Alpe traže visoku psihofizičku spremnost. Nagrada je njihova izuzetna ljepota, posebno u vrijeme "miholjca"...


Prvi susret sa Julijcima najčešće izgleda ovako - planinski vrhovi koji strše i nadvisuju vrhove drveća

Ko god je pohodio slovenački dio Julijskih Alpa, sigurno je ostao oduševljen njihovim izgledom i ljepotom. No, u isto vrijeme, obzirom da najveći broj posjetitelja dolazi u toku ljetne sezone, sasvim sigurno ostao iziritiran ogromnim brojem hodača koji pohode te iste Alpe.
Poslije par godina planinarenja po gotovo pustim bosanskim planinama, moj prvi susret sa Alpama je bio u augustu 2004. Nakon tog prvog osjećaja oduševljenja samom prirodom, dolazi jedan savim drugačiji, da ne kazem gotovo šokantni osjećaj, gdje shvatam da stojim na grebenu Malog Triglava, čekajući u koloni da se mimoiđem sa grupama penjača koji su nadirali iz pravca Kredarice...
>

 

© Zone-2000