Preko planina putevima švercera duhana
Braco Babić, septembar 2012.
Avanture švercera duhana su dio legendi vezanih za naše planine. Ova priča je podsjećanje na te ljude i neizvjesnosti kojima su bili izloženi u planinama, uz želju da se dio tog predanja osvježi i sačuva od zaborava...


Prenj, preko Ploče (1700 m nv), ispred Ovča, Lupoglav i Erač.

Život na škrtim prostorima zapadne Hercegovine bio je težak kroz historiju. Jedna od rijetkih poljoprivrednih kultura koja je tu uspijevala bio je duhan. Država je strogo nadzirala proizvodnju duhana. Proizvodnja za svoje potrebe i slobodnu prodaju bila je strogo zabranjena. Međutim ljudi koji su se bavili uzgojem i proizvodnjom duhana, da bi prehranili porodicu i iškolovali djecu, bili su prisiljeni da na crnom tržištu prodaju "škiju", kako je narod zvao hercegovački duhan.
Šverc duhanom bio je unosan, ali i jako opasan posao. Da bi izbjegli zasjede šverceri su birali teško prohodne staze i visoke planinske prevoje noseći teret na svojim leđima. Danas se švercuje cigaretama, a za prenos se koriste šleperi i brodovi. Stoga je i ova priča o švercerima duhana ponovno proživljavanje istinske avanture što postoji samo u legendi.
Putevi švercera duhana iz zapadne Hercegovine vodili su u Dalmaciju, Zagoru, Krajinu, Posavinu, Bosnu... uglavnom u veće gradove: Split, Makarsku, Dubrovnik, Sinj, Knin, Bihać, Banja Luku, Brčko, Jajce, Travnik, Sarajevo, Foču itd... u kojima je postojala potražnja za "hercegovačkim zlatom", kako su škiju od milja zvali strastveni pušači.
Natovareni teškim ruksacima šverceri su na put kretali sa zebnjom, ne znajući da li će teret koji nose prenijeti bez muke i problema do željenog cilja. Bila je to svojevrsna avantura u kojoj se lako gubio i život. Šverceri duhana bili su glavna vijest u crnim hronikama novina.
>

 

© Zone-2000