U svjetskim velegorjima:
1974 - 2012 god.

Braco Babić, 31. decembar 2012. god.
Bosanskohercegovački planinari u alpinističkim ekspedicijama i na treking pohodima - statistika od prve registrovane ekspedicije u svjetska velegorja 1974. god. do kraja 2012. god.


Mt Eeverest, Naim Logić 2012

1974 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1974., 10. jula - 01. augusta
Elbrus (5642 m), Kavkaz, SSSR, VII Jugoslovenski pohod na Kavkaz, org. PS Jugoslavije.
- Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), pristupili na vrh;
Ullu Tau Čan (4207 m)

- Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo) prepenjali sjevernu stijenu.

1976 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1976.
Pik Korženjevska (7105 m), Pamir, SSSR, I BiH alp. exp. "Pamir 76", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Branimir Maltarić (Sarajevo), Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), dosegli 7050 m;
- Miodrag Rakić (Sarajevo), dosegao 6000 m.
- Erol Čolaković (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), zbog bolesti odustali od uspona;

1979 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1979., 30. juli
Pik Korženjevska (7105 m), Pamir, SSSR, exp. "Pamir 79", org. PS Jugoslavije.
- Branimir Maltarić (Sarajevo), Mujo Mulaosmanović (Sarajevo), pristupili na vrh.
(Prvi vrh iznad 7000 metara na koji su pristupili bh. planinari) ( Prilog na Zone-2000 -> )

1979., april/maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon zapadnim grebenom, VII Jugoslovenska himalajska exp. "Everest 79", org. PS Jugoslavije.
- Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), dosegli 7170 m.

1982 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1982., januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Branimir Maltarić (Sarajevo), Goran Vučičević (Sarajevo), pristupili na vrh.

1983 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1983., januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Boris Kovačević (Sarajevo), Branislav Pajkanović (Sarajevo), pristupili na vrh.

1984 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1984., juli - august
Ararat - Agri Dagi (5165 m), Turska i Damavand (5671 m), Elburs, Iran, II Vojvođanska exp., org. PSS Vojvodine.
- Milorad Čarapić (Goražde), Zijo Deljo (Goražde), Miloš Droca (Goražde), Murat Gušo (Goražde), Selver Hadžić (Sarajevo), Ozrenka Jakovljević (Pale), Ljerka Kušec (Sarajevo), Naim Logić (Sarajevo), Srećko Mirić (Visoko), Slobodan Simić (Sarajevo), Mehmed Šišić (Sarajevo), Vesna Škramić (Sarajevo), Halil Udžvarlić (Sarajevo), Raza Voloder (Pazarić), pristupili na oba vrha.
- Nail Dervišević (Travnik), Naim Logić (Sarajevo), Mukrim Šišić (Zenica), Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), ispenjali nekoliko smjerova u Alam Kuhu (4850 m), Iran.

1985 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1985., 15. juli. - 14. august
Pik Komunizma (7495 m), Pamir, SSSR, II BiH alp. exp. "Pamir 85", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Goran Gvozderac (Zenica), Vlado Mičić (Novi Travnik), Mehmed Pjanić (Zenica), Željko Rudan (Sarajevo), pristupili na vrh;
- Edin Kajan (Mostar), dosegao 7050 m;
- Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 7000 m;
- Goran Sladić (Novi Travnik), dosegao 6800 m;
- Danijel Felc (Idrija), dosegao 6500 m;
- Željko Knez (Zenica), dosegao 6500 m.

1986 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1986., januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Mišo Blagojević (Pale), Ljubo Jovanović (Pale), Miloš Šljivić (Pale), Slavko Šimić (Sarajevo), pristupili na vrh.

1986.
Ullu Tau Čan (4207 m), Kavkaz, SSSR.
- Edin Durmo, Mustafa Hodžić, Željko Knez, Edin Kundalić (Zenica), ispenjali nekoliko smjerova.

1986., 23. maj - 16. juli
Ande-Cordilleri Blanca, Peru, exp. "Ande 87", org. UPSD "Bukovik" Sarajevo. Pristupili na vrhove:
- Huascaran (6768 m), Goran Černak, Dragan Ilić, Duško Jovanović, Naim Logić, Slobodan Simić, Muhamed Šišić i Alirizah Vatrenjak;
- Quitijaro (6035 m), Goran Černak, Dragan Ilić, Duško Jovanović, Željko Marić, Levko Mojsovski, Alirizah Vatrenjak;
- Alpamayo (5947 m), Dragan Ilić, Naim Logić, Željko Marić, Muhamed Šišić, Alirizah Vatrenjak;
- Ranrapalca (6162 m), Naim Logić, Alirizah Vatrenjak;
- Toccllalaraju (6034 m), Naim Logić, Alirizah Vatrenjak;
- Nevado Pisco (5760 m), Dragan Ilić, Slobodan Simić, Vesna Škramić, Halil Udžvarlić.

1987 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1987., juli
Free Korea Peak (4450 m), Thien Shan, SSSR, alp. exp. "Thien Shan 87", org. AO "Željezničar", Zagreb.
- Dragan Ilić (Sarajevo), Željko Rudan (Sarajevo), pristupili na vrh i ispenjali nekoliko smjerova.

1987., 10. novembar
Ngoyumba Kang II (7743 m), Himalaya, Nepal, prvenstveni uspon južnim grebenom, IV zagrebačka himalajska exp., org. PDS "Velebit" Zagreb.
- Boris Kovačević (Sarajevo), prvi pristup na vrh!
( Foto: -> )

1988 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1988.
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, org. PD "Bjelašnica", Sarajevo
- Dragan Ilić (Sarajevo), Cvijetin Krnjajić (Sarajevo), pristupili na vrh.

1989 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1989., 01. jul - 27. jul
Pik Lenjina (7134 m), Pamir, SSSR, exp. "Pamir 89", org. PSS Vojvodine.
- Muhamed Gafić (Sarajevo) i Vlado Mičić (Novi Travnik), pristupili na vrh;
- Slobodan Simić (Sarajevo), dosegao 7050 m;
- Snježana Bilač (Zagreb), Salkica Juca (Novi Travnik), dosegli 7000 m;
- Goran Sladić (Novi Travnik), dosegao 6100 m;
- Edin Kajan (Mostar), Željko Knez (Zenica), Drago Puhalić (Novi Travnik), dosegli 5300 m;
- Edin Durmo (Zenica), dosegao 5000 m.

1989., 10. oktobar
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Tibet-China, V zagrebačka alpinistička ekspedicija, org. PDS "Velebit" Zagreb, prvo ponavljanje australijskog smjera u sjeverozapadnoj stijeni.
- Boris Kovačević (Sarajevo), dosegao 7600 m.

1990 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1990., 14. jul - 22. august
Pamir, SSSR, III BiH alp. exp. "Pamir 90", org. PS Bosne i Hercegovine:
Pik Korženjevska (7105 m):
- Dušan Cerar (Idrija), Breda Činč (Ljubljana), Muhamed Gafić (Sarajevo), Darko Juhant (Ljubljana), Bores Sedej (Idrija), Branko Simić (Goražde), Zdenko Veljačić (Zavidovići), pristupili na vrh;
- Jasmin Kahrić (Novi Travnik), dosegao 5400 m.

Pik Četiri (6400 m):
- Goran Bregović (Sarajevo) i Ivica Šutalo (Sarajevo), pristupili na vrh.

1990., juli
Nanga Parbat (8125 m), Himalaya, Pakistan, uspon južnom stijenom, slovenska himalajska exp. "Nanga Parbat 90", org. PS Slovenije.
- Dragan Ilić (Sarajevo), dosegao 7100 m;
- Željko Knez (Zenica), dosegao 6100 m.

1990. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, SSSR, exp. "Kavkaz 90", org. PD "Pobeda" Beograd.
- Dragan Balaban (Sarajevo), pristupio na vrh;
- Milenko Budimir (Banja Luka), Sead Mašić (Prijedor), dosegli 5300 m;
- Samir Mehić (Sarajevo), dosegao 5000 m.

1990., 28. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, Prva slavonska exp. "Kavkaz 90"
- Mensur Konjičanin (Visoko), pristupio na vrh.

1991 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1991., 15. jul - 24. august
Khan Tengri (7010 m), Thien Shan, SSSR, IV BiH alp. exp. "Thien Shan 91", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Edin Durmo (Zenica), Muhamed Gafić (Sarajevo), Naim Logić (Sarajevo) i Dragan Zlatanović (Beograd), pristupili na vrh;
- Muhamed Šišić (Sarajevo), dosegao 6900 m;
- Mirza Todorović (Tuzla), dosegao 6000 m.
( Prilog na Zone-2000 ->)

1991., juli
Pik Moskva (6635 m), Pamir, SSSR, org. PD "Klekovača", Prijedor.
- Slobodan Bokan (Prijedor), Sulejman Ćuskić (Kozarac), Silvije Sarić (Prijedor), Duško Vujičić (Prijedor), pristupili na vrh.

1992 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1992., januar/februar
Point Lenana (4985 m), Mt Kenya, Kenya / Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania. Ekspedicija u organizaciji PZ Slovenije.
- Mehmed Kolasević, (Travnik), pristupio na Point Lenanu u januaru, a na Uhuru Peak 2. februara 1992.

1994 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1994.
Gasherbrum II (8035 m), Karakorum, Pakistan, V BiH alp. exp. "Karakorum 94", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Nail Dervišević (Travnik), dosegao 7400 m;
- Oskar Prebanić (Sarajevo), dosegao 7350 m;
- Alirizah Vatrenjak (Sarajevo), dosegao 7000 m;
- Dženamir Abaza (Sarajevo), Muhamed Gafić (Sarajevo), Muhamed Šišić (Sarajevo), Mukrim Šišić (Zenica), dosegli 6395 m;
- Miran Karabašić (Sarajevo), Ramiz Bisić (Sarajevo), dosegli 5800 m;
- Dan Damon (Engleska), dosegao 5100 m;
- Senada Kreso (Sarajevo), dosegla 4800 m.

1997 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1997., april - maj
Mount Everest (8848 m), Tibet-China, exp. "Everest 97", org. Hrvatski planinarski savez.
- Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 7000 m.

1998 ---------------------------------------------------------------------------------------------

1998., 10. juli
Huascaran (6768 m), Ande-Cordillera Blanca, Peru.
- Mukrim Šišić (Zenica, Toronto, Canada), pristupio na vrh.

1998., juli
Damavand
(5671 m), Elburs, Iran.
- Redžep Grabus (Sarajevo), pristupio na vrh
- Hizreta Grabus (Sarajevo), Tarik Grabus (Sarajevo) dosegli 4400 m.

2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2000., maj - juni
Mount Mc Kinley (Denali) (6194 m), Alaska-USA, VI BiH alp. exp. "Mc Kinley 2000", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 5700 m;
- Edin Kajan (Mostar), dosegao 5600 m;
- Adnan Krilić (Mostar), dosegao 5400 m.

2000., oktobar
Cho Oyu (8201 m), Himalaya, Tibet-China.
- Jasmin Ajanović (Portland, USA), dosegao 6100 m.

2002 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2002., 03. februar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Ermin Lipović (Bihać), Duško Blažić (Banja Luka), pristupili na vrh.

2002., mart/april
Jbel Toubkal (4167 m), Atlas, Maroko
- Branimir Maltarić (Sarajevo), pristupio na vrh ( Reportaža ->)

2002., 18. august
Tent Peak (5600 m), Annapurna, Himalaji, Nepal.
- Sead Muhić (Sarajevo), Amir Čuturić (Sarajevo), dosegli 4400 m.
- Daliborka Čuturić (Sarajevo), dosegla 3900 m.

2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2003., 23. februar
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, exp. "Aconcagua 2003", org. "Klub spasavalaca 2000" Sarajevo.
- Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), Dragan Ilić (Sarajevo), pristupili na vrh;
- Zehrudin Isaković (Zenica), dosegao 5380 m.

2003., maj
Nevado Pisco (5760 m), Ande-Cordilleri Blanca, Peru.
- Amir Čuturić (Sarajevo), Sead Muhić (Sarajevo), pristupili na vrh.

2003., 25. juni
Mount Mc Kinley (Denali) (6194 m), Alaska-USA, VII BiH alp. exp. "Mc Kinley 2003", org. PS Bosne i Hercegovine.
- Muhamed Gafić (Sarajevo), pristupio na vrh;
- Edin Kajan (Mostar), Ahmet Zekić (Mostar), dosegli 5300 m;
- Zdenko Marić (Mostar), dosegao 5000 m.
( Prilog na Zone-2000 -> )
( Intervju M. Gafić -> )

2003., oktobar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Amir Čuturić (Sarajevo), Sead Muhić (Sarajevo), pristupili na vrh.

2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2004., 26. april
Batian (5199m), Mount Kenya, Kenya.
- Josip Klarić (Žepče), Perica Matijević (Žepče), pristupili na vrh.
( Reportaža -> )

2004., 26. maj
Jbel Toubkal (4164 m), Atlas, Maroko, org. Klub "Planet" Sarajevo.
- Edina Demirović (Sarajevo), Zehrudin Isaković (Sarajevo), Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), pristupili na vrh.

2004., juli
Broad Peak (8047 m), Karakorum, Pakistan. Australijska exp., org. "Field Touring Alpine", Perth.
- Amir Čuturić (Sarajevo), dosegao 5100 m.

2004., 05. jula
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2004", org. PD "Pobeda" Beograd.
- Damir Smajić (Sarajevo), pristupio na vrh. ( Reportaža, dio I, dio II )

2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2005., 02. august
Damavand (5671 m), Iran, org. PD "Energoinvest" Sarajevo.
- Adnan Adilović (Foča), Ibrahim Avdić (Olovo), pristupli na vrh; ( Reportaža -> )
- Haris Bašić (Sarajevo), dosegao 5000 m.

2005., 31. novembar
Island Peak (6189 m), Himalaya, Nepal, eksp. "Island Peak 2005", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Duško Blažić (Banja Luka), dosegao 6000 m.

2005., 27. decembar
Aconcagua (6962m), Ande, Argentina.
- Fikret Karačić (Sarajevo, Vancouver, Canada), Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), pristupili na vrh; ( Reportaža -> )
- Zijah Kurtović (Breza, Chicago, USA), dosegao 6500 m.

2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2006., 23. januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, exp. "Kilimanjaro 2006", org. "PD Pobeda" Beograd.
- Adnan Hodžić (Tuzla), Dragan Markelić (Tuzla), pristupili na vrh.

2006., februar
Nelion (5188 m), Batian (5199 m), Mt Kenya, Kenya
- Kenan Muftić, (Sarajevo) ( Reportaža ->)

2006., 30. januar
Mount Manso (5557 m), Aconcagua Range, Ande, Argentina.
- Goran Rokolj (Trebinje, Vancouver, Canada), pristupio na vrh. 01.10.2006.
( Foto: -> )

2006., 01. oktobar
Cho Oyu (8201 m), Himalaya, Tibet-China, exp. "Cho Oyu 2006", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Petar Pećanac (Drvar), pristupio na vrh. (Prvi vrh iznad 8000 metara na koji su pristupili bh. planinari)

2007 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2007., 12. januar
Aconcagua (6962m), Ande, Argentina, org. PD "Đakovo", Đakovo.
- Azra Kaljanac (Sarajevo), dosegla 6850 m.

2007., 13. februar
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, exp. "Aconcagua 2007", org. "Extreme Summit Team" Beograd.
- Zoran Novaković i Petar Pećanac (Banja Luka), pristupili na vrh.

2007., 10. mart
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, org. PD "Javorina", Pale.
- Milan Kovačević, (Pale), Mladen Lukić (Pale), Slobodan Simikić (Lopare), pristupili na vrh;
- Bojan Minić (Pale), dosegao 5500 m.

2007., 20. maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Tibet-China, uspon sjevernim grebenom exp. "Everest 2007", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Petar Pećanac (Drvar), pristupio na vrh. (Prvi pristup bh. planinara na najviši vrh svijeta)
( Prilog na Zone-2000 -> )

2007., 10. juni
Mount Mc Kinley (Denali) (6194 m), Alaska-USA, org. PD "Pobeda" Beograd.
- Miralem Husanović (Banovići), pristupio na vrh.

2007., juli
Elbrus 5642 m, Kavkaz, Rusija, org. SPAK "Pauk" Prijedor.
- Igor Čičić (Prijedor), Mihajlo Grabovac (Prijedor), pristupili na vrh.

2007., 25. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, org. PD "Železničar" Novi Sad.
- Goran Dragišić (Banja Luka), Zoran Novaković (Banja Luka), Đorđije Milanović (Banja Luka), pristupili na vrh.

2007., 06. august
Ararat-Agri Dagi (5165 m), Turkiye, južni smjer (iz Dogubyazita), exp. "Najljepše planine Turske", org. PD "Pobeda" Beograd.
- Sejfudin Koprić (Tuzla), Mevludin Spahić (Gračanica), pristupili na vrh. 17.09.2007.

2007., 17. septembar
Cho Oyu (8201 m), Himalaya, Tibet-China, exp. "Cho Oyu 2007", org. "International Mountain Guides".
- Fikret Karačić (Sarajevo, Vancouver, Canada), Zijah Kurtović (Breza, Chicago, USA), Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), dosegli 7130 m.
( Reportaža -> )

2007., 21. oktobar
Ama Dablam (6848 m), Himalaya, Nepal, uspon jugozapadnim grebenom.
- Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), pristupio na vrh.
( Reportaža -> )

2007., 01. novembar
Knang Khar Zang (5086 m), Himalaya, Nepal, org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Vladimir Čubak (Sarajevo), Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), Kenan Muftić (Sarajevo), pristupili na vrh.

2007., 15. novembar
Ama Dablam (6848 m), Himalaya, Nepal, uspon jugozapadnim grebenom, exp. "Ama Dablam 2007", org. "Extreme Summit Team" Beograd.
- Haris Kalajdžisalihović (Sarajevo), Kenan Muftić (Sarajevo), pristupili na vrh; ( Foto: -> / Intervju K. Muftić -> )
- Azra Kaljanac (Sarajevo), dosegla 5800 m.

2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2008., 17. januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Petar Pećanac (Drvar), pristupio na vrh.

2008., 18. april
Chukkung Ri - Kala Patthar (5545 m), Himalaya, Nepal, org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Senada Bubica (Sarajevo), pristupila na vrh.

2008., 20. april
Island Peak 6189 m, Himalaya, Nepal, exp. "Island Peak 2008", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Adis Čingić (Sarajevo), Nedžad Bubica (Sarajevo), pristupli na vrh.

2008., 22. maj
Chukkung Ri - Kala Patthar (5545 m), Himalaya, Nepal.
- Tanja Danilović (Doboj), Dejan Danilović (Doboj), pristupili na vrh.

2008., 01. juni
Mount Mc Kinley - Denali (6194 m), Alaska-USA.
- Petar Pećanac (Drvar), pristupio na vrh.
( Foto: -> )

2008., 02. august
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Mirza Balić (Mostar, Atlanta, USA), Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), Zijad Kurtović (Breza, Chicago, USA), pristupili na vrh;
( Reportaža: -> )
- Ines Kurtović (Breza, Chicago, USA), dosegla 5300 m.

2008., 04. august
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Vildana Bijedić (Goražde), pristupila na vrh.

2008., 09. septembra
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, org. HPD "Pločno", Posušje.
- Branko Bago (Posušje), Miroslav Blaž (Novi Travnik), Mario Bonić (Posušje), Mario Čutura (Posušje), Željko Knez (Zenica), Vlado Mičić (Novi Travnik), Šimun Romić (Posušje), Božo Skopljaković (Novi Travnik), Šimun Soldo (Posušje), pristupili na vrh.

2008., 04. oktobar
Manaslu (8163 m), Himalaya, Nepal, exp. "Manaslu 2008", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Miralem Husanović (Banovići), Zdenko Veljačić (Zavidovići), pristupili na vrh; ( Foto: -> )
- Muhamed Gafić (Sarajevo), dosegao 5800 m;
- Zdenko Marić (Mostar), dosegao 4820 m.

2008., 07. decembar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, org. PS RS i PD "Javorina", Pale.
- Vesna Došić (Vlasenica), Mladen Lukić (Pale), Milan Kovačević (Pale), Slobodan Simikić (Lopare), Vuk Soković (Pale), pristupili na vrh.

2008., 31. decembar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Ramiz Bisić (Sarajevo, Denver USA), Tahir Bisić (Sarajevo, Denver USA), pristupili na vrh.
( Foto: -> )

2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2009., 13. februar
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Adis Čingić (Sarajevo), Zehrudin Isaković (Zenica), Zoran Kovljenić (Bosansko Grahovo), Zdenko Marić (Mostar), Stanko Sopta (Široki Brijeg), pristupili na vrh; ( Foto: -> )
- Dragan Popovac (Mostar), dosegao 6600 m;
- Asmir Sarajlić (Mostar), dosegao 4370 m.

2009., april
Island Peak (6189 m), Himalaya, Nepal.
- Sead Muhić (Sarajevo), pristupio na vrh.

2009., april
Pumo Ri (7165 m), Himalaya, Nepal.
- Sead Muhić (Sarajevo), dosegao 5550 m.

2009., april
Chukkung Ri - Kala Patthar (5545 m), Himalaya, Nepal.
- Muhamed Šišić (Sarajevo), pristupio na vrh.

2009., 27. maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Tibet-China, uspon sjevernim grebenom, eksp. "Everest 2009", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Miralem Husanović (Banovići), Zehrudin Isaković (Zenica), Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), dosegli 7550 m.
( Foto: -> )

2009., 05. juli
Mount Mc Kinley - Denali (6194 m), Alaska-USA, org. PD "Javorina" Pale.
- Mladen Lukić (Pale), Vuk Soković (Pale), pristupili na vrh.

2009., 08. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, org. PD "Radnički" Beograd.
- Kemal Bećirović (Visoko), Kenan Bećirović (Visoko), Jasmin Čolaković (Mostar), Hasan Ganibegović (Lukavac), Irhad Huseinbašić (Visoko), pristupili na vrh; ( Foto: -> )
- Jelena Zovko (Mostar), dosegla 5100 m.

2009., 30. august
Ararat - Agri Dagi (5165 m), Turkiye, sjeverozapadni smjer sa Korhan platoa (iz Igdira), org. Turkish Mountaineering Federation.
- Braco Babić (Sarajevo), pristupio na vrh;
( Reportaža: -> )

2009., 26. oktobar
Mera Peak 6654 m, Himalaya, Nepal, exp. "Mera Peak 2009", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Braco Babić (Sarajevo), Jovo Elčić (Istočno Sarajevo), Redžep Grabus (Sarajevo), Sanja Mitrović (Sarajevo), Bobana Petrović (Istočno Sarajevo), pristupili na vrh.
( Reportaža: -> )

2009., 01. decembar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania.
- Adi Avdić (Brčko), Kenan Muftić (Sarajevo), Ešref Rašidagić (Sarajevo), pristupili na vrh.
( Foto: -> )

2009., 07. decembar
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, org. PD "Javorina" Pale.
- Vesna Došić (Vlasenica), Mladen Lukić (Pale), Vuk Soković (Pale), pristupili na vrh.

2009., 11. decembar
Pico de Orizaba (5636 m), Mexico
- Senad Rizvanović, (Sarajevo, Denver, USA), pristupio na vrh. ( Reportaža: -> )

2009., 15. decembar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, org. KES "Pozitiv" Kučevo.
- Boro Knežević (Banja Luka), pristupio na vrh.

2010 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2010., 24. maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Kina, uspon sjevernim grebenom, exp. "Everest Tibet 2010", org. "Summitclimb.com"
- Fikret Karačić (Sarajevo, Vankuver, Canada), pristupio na vrh.

2010., 28. maj
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2010", org. PD "Javorina" Pale.
- Mladen Lukić (Pale), Boro Knežević (Banjaluka) i Nemanja Soković (Pale), pristupili na vrh.

2010., 07. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2010", org. PSD "Železničar"Novi Sad.
- Momir Zubović (Banja Luka), pristupio na vrh.

2010., 10. juli
Elbrus ( 5642 m), Kavkaz, Rusija, org. HPD "Pločno", Posušje.
- Mario Bonić (Posušje), Mario Čutura (Posušje), Božo Skopljaković (Novi Travnik), Šimun Soldo (Posušje), pristupili na vrh.
- Fra. Šimun Romić (Posušje), dosegao 5300 m.

2010., 15. juli
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija.

- Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), prvi bh. uspon i spust skijama s vrha. ( Reportaža ->)

2010., 25. august - 05. oktobar 2010.
Cho Oyu (8201 m), Himalaya, Tibet, Kina, exp. "Cho Oyu 2010", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Nedžad Bubica (Sarajevo), dosegao 5500 m (ABC), 07.09.2010.
- Adis Čingić (Sarajevo), Zehrudin Isaković (Zenica) i Zoran Kovljenić (Bos.Grahovo, Beograd) dosegli 7130 m (C2), 17.09.2010.

2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2011., 23.-27. januara
Pasochoa (4200 m), Corazon (4791 m), Illiniza Norte (5126 m), Cotopaxi (5897 m) Ande, Ecuador.
- Zijah Kurtović (Breza, Chicago, USA), Senad Rizvanović (Sarajevo, Denver, USA), pristupili na vrhove. ( Reportaža -> )

2011., 10. februar
Aconcagua (6962 m), Ande, Argentina, exp. "Aconcagua 2011", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Boro Knežević (Banja Luka), dosegao 6600 m.
- Jovo Elčić (Istočno Sarajevo), Bobana Petrović (Istočno Sarajevo), pristupili na vrh.

2011., 24. juni
Jbel Toubkal (4167 m), High Atlas, Morocco, exp. "Morocco 2011", org. "Extreme Summit Team", Beograd.
- Braco Babić (Sarajevo), pristupio na vrh. ( Reportaža -> )

2011., 07. juli
Mount Mc Kinley - Denali (6194 m), Alaska, USA.
- Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), prvi bh. uspon i spust skijama s vrha. ( Reportaža -> )

2011., 26. juli
Fun Mountains - Energy Peak (5105 m), Tajikistan, exp. "Fanske gore 2011", org. PD "Željezničar", Sarajevo.
- Armin Gazić (Sarajevo), Kenan Muftić (Sarajevo), prvi bh uspon, smjer Sjeverni greben, 350 m, 2B (PD+, III, led 45-55%)

2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------

2012., 24. januar
Uhuru Peak (5895 m), Kilimanjaro, Tanzania, exp. "Kilimanjaro 2012", - Vjekoslav Gašpar (Ljubuški), Josip Kvesić (Mostar), Luka Mandić (Mostar), Sanda Mišetić (Ljubuški), Ante Tomić (Ljubuški), Marko Tomić (Ljubuški), pristupili na vrh.

2012., 13. april
Island Peak (6189 m), Himalaya, Nepal, exp. "Eco-Everest Expedition Spring 2012", org. "Asian Trekking's Expedition Teams." - Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), pristupio na vrh.

2012., 20. april
Nangar Cang (5100 m), Himalaya, Nepal, exp. "Himalaji 2012", org. "Extreme summit team" Beograd, trekking - Daliborka Strika (Sarajevo), pristupila na vrh.

2012., 22. april
Chukkung Ri (5545 m), Kala Patthar, Himalaya, Nepal, exp. "Himalaji 2012", org. "Extreme summit team" Beograd, trekking - Daliborka Strika (Sarajevo), pristupila na vrh.

2012., 25. april
Island Peak (6189 m), Himalaya, Nepal, exp. "Himalaji 2012", org. "Extreme summit team" Beograd - Daliborka Strika (Sarajevo), pristupila na vrh. ( Foto -> )

2012., 19. maj
Mount Everest (8848 m), Himalaya, Nepal, exp. "Eco-Everest Expedition Spring 2012", org. "Asian Trekking's Expedition Teams". - Naim Logić (Sarajevo, Phoenix, USA), uspon iz Everest Base Camp via South Col Route, pristupio na vrh. ( Reportaža -> )

2012., 20. juni
Elbrus (5642 m), Kavkaz, Rusija, exp. "Kavkaz 2012", org. PD "Javorina" Pale.
- Miroslav Bundalo (Banja Luka) i Mladen Lukić (Pale), pristupili na vrh.

2012., 11. septembar
Jbel Toubkal (4167 m), High Atlas, Morocco, exp. "Morocco 2012", org. "Extreme Summit Team", Beograd. - Armin Bajramović, Sanela Bajramović, Ešref Kenan Rašidagić i Lejla Rašidagić (Sarajevo), pristupili na vrh. ( Foto -> )

---------------------------------------------------------------------------------------------

Napomena: Statistika "Bosanskohercegovački planinari u alp. ekspedicijama i na treking pohodima" je do sada najkompletnija evidencija takve vrste u BiH. Moguće je da lista još nije sasvim kompletna. Namjera je dopunjavati je novim podacima, te prezentirati na kraju godine.

 

 

© Zone-2000