Prenjski daždevnjak - Salamandra atra prenjensis
Emina Šunje, dec. 2009
Uz prenjsku oštricu (Oxytropis prenja) i prenjsku kameniku (Saxifraga prenja), prenjski daždevnjak (Salamandra atra prenjensis) je još jedan organizam u biološkoj nomenklaturi sa planinom Prenj u svom nazivu. Emina Šunje sažeto predstavlja dio rezultata vlastitih istraživanja čiji je konačan cilj definisanje prenjskog daždevnjaka kao podvrste u biološkoj sistematici, pošto to pitanje formalno još stoji otvoreno


Prenjski daždevnjak u svoj svojoj ljepoti. S novim danom (čije se rumenilo ogleda na vlažnoj koži daždevnjaka, dok se svježina noćnog neba još modri duž gornjeg ruba leđa) daždevnjaci se povlače u skrovišta, čekajući ponovo mrak i rosu. Foto: Emina Šunje

Rezultati istraživanja koje je u okviru svog diplomskog rada na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu (Odsjek za biologiju, smijer genetika) provela Emina Šunje značajan je korak ka konačnom definisanju prenjskog daždevnjaka kao podvrste u biološkoj sistematici. Napomenimo da dosadašnja istraživanja, kad su u pitanju manje morfološke razlike, nisu garantovala stoprocentnu sigurnost, te problem biološke klasifikacije prenjskog daždevnjaka još stoji otvoren.
Dosadašnja saznanja vezana za Prenjskog daždevnjaka bila su bazirana na klasičnim metodama prikupljanja, obrade i analize materijala. Ono što Emina uvodi kao novinu je prvi put primjenjena genetička analiza na sakupljenom uzorku, urađena na Institutu za Genetičko Inženjerstvo i Biotehnologiju u Sarajevu (Laboratorij za molekularnu genetiku prirodnih resursa). Mentor je bio Doc. dr. Naris Pojskić, a u laboratoriji su pomoć pružili Mr. Belma Kalamujić i dipl. biolog Una Tulić.
Emina je uradila studiju iz oblasti populacione genetike gdje je posmatrala i proučavala populacione procese na jedinkama Salamandra atra prenjensis. Ovo pionirsko istraživanje je osnova za druga genetička istraživanja prenjskog daždevnjaka kako bi se potvrdila genetička izdiferenciranost neophodna za definiranje jedinke kao podvrste.
Gledano iz šire perspektive, rezultati Emininog istraživanja su još jedna potvrda vrijednosti zone Prenja i još jedan razlog da ta zona dobije status zaštićenog područja, da bismo ovim osjetljivim endemičnim bićima osigurali budućnost.
>

 

 

© Zone-2000