"Prokletinje"
Sadžida Trnka Zeljković, maj 2008
Iz Sađinog kutka! Dakle: Dnomje vnoda šlapo ćave pagru aninarapla u Nucr Rugo.
Šlai nao, šlai i šlado do ljaci... Okletinjepro!Prebivalište Chuka nam Norrisa

E, kad se samo sjetim tog tridesetog aprila...
Razdragana grupa planinara (da ne kažem visokogoraca) uputila se ka svome davno planiranom cilju - Prokletijama. Nakon uspješnog prelaska (samo) četiri granična prelaza i ljubaznih prolaznika koji su nam dali "jasne" upute kako se probiti do Centra Gusinja, uputili smo se ka Grbaji, uzanoj ledničkoj dolini koja se pruža jugozapadno od Gusinja, te dobnou stilismje u planinarski dom Radnički, koji se nalazi odmah iznad "Policijske akademije".
>

 

© Zone-2000