Zabjelašnica
Braco Babić, feb. 2008


Vito (1960 m nv) sa Oblja. Foto: Kenan Husremović

Sa vrha direktno se spuštamo niz jako strmu padinu i dolazimo do predivnih slapova koji su dosta visoko u odnosu na stazu: Lukomir - Umoljani. Slapovi su sezonskog karaktera i najintezivniji su prilikom topljenja snijegova. Kod slapova smo po prvi put danas odmorili što se kaže "ono pravo". Ispod same granice snijega i kopna (na južnoj strani vrha kod pećine Orlovača) sreli smo čobana sa ovcama koji nam je rekao da su jednom prilikom dolazili speleolozi iz Sarajeva (pritom misleći na Jasminka Mulaomerovića) i ispitali je detaljno. Objasnio nam je i gdje se nalazi još jedna pećina ispod Hladnog kuka, koja do sada nije ispitana do kraja. Obje ove pećine nisu ucrtane na specijalkama. >

 

© Zone-2000