Zabjelašnica
Braco Babić, feb. 2008


Preko sniježnih brijegova do vrha. Foto: Braco Babić

Od mezarja kraticom stižemo na vrelo podno Gradine. Na koritu zatičemo dva nezaobilazna elementa za pranje vune: dasku sa prakljačom. Ne znamo od kada stoje ovdje ali u jedno smo sigurni - ostavljeni su u velikoj brzini. U čuture ljevamo vodu jer usput do vrha Oblja nema vode.
Izlazimo na Gradinu na kojoj se nalaze stočarske kolibe. Ljeti ovo malo naselje potpuno oživi kada su u torovima ili na pašnjacima širom planine stada sa ovcama. Uživamo u pogledu na zasniježenu stijenovitu barijeru izazovnog Oblog i Hladnog kuka. I dok stojimo kod koliba, određujemo pravac uspona. Odredili smo da glavni pravac uspona na greben Oblog kuka vodi pored okna pod vrhom Saruk (turciz. Saruk, šal oko fesa). Do okna idemo strmim padinama sa kojih je snijeg opuhan, tako da se krećemo bez poteškoća. Dobro je otoplilo i veoma je ugodno.
>

 

© Zone-2000