Zabjelašnica
Braco Babić, feb. 2008


Uspon na greben Oblog kuka (iza Treskavica). Foto: Kenan Husremović

Popis zanimljivih lokacija i objekata koji su vrijedni za obići je velik. Od njih su najznačajniji: planinarske ture i uspon na vrhove Obalj, Lovnica, Krvavac, Drstva, Vito i Džamija; turno skijanje izazovnim planinskim grebenima Visočice, Treskavice i Bjelašnice; vožnja brdskim biciklom drevnim stočarskim putevima; obilazak kanjona Rakitnice u dužini od oko 20 km i vidikovac Prut; nekropola sa stećcima i džamija u Umoljanima; vodenice na vrelu Sedrenik; dolina Studenog potoka; vodopad na Perući; autentično bosansko planinsko selo Lukomir i stočarsko naselje sa ostacima okamenjene aždaje na Gradini ("Ažbaha sa Bjelašnice"). U augustu svake godine po vjekovnoj tradiciji odražavaju se mevludi-teferiči od kojih su najposjećeniji u Umoljanima i Lukomiru. Kod mještana se mogu kupiti unikatne rukotvorine pravljene od vune sa tradicionalnim folklornim motivima kao i prirodna, zdrava hrana od mliječnih i mesnih proizvoda. >

 

© Zone-2000