Prokletije
Tekst Zone-2000, foto: Vlado Vujisić, maj 2007
U želji da našim planinarima otkrijemo interesantne destinacije, koje leže na dohvat ruke i novčanika, a koje nude dovoljno izazova, traže dovoljno samopouzdanja (hajde, može i lakomislenosti), Prokletije se nameću kao jedna od nezaobilaznih destinacija


Vrhovi iznad Ropojane. Foto: Vlado Vujisić

Ako vam nišanske sprave već nisu podešene na Himalaje (ni manje, ni više!), na pomen visokih planina vjerovatno će vam, kao i većini, na pamet prvo pasti Alpe, Kordiljeri, Kavkaz, Zakavkaz, Kili ovaj ili onaj, onim trezvenijim, pak, Prenj, Čvrsnica, Maglić... Planinarska karijera domaćeg planinara visokogorca najčešće se razvija pod geslom "Go west!", sa ciljem dočepati se što prije Alpa. Takav "dinarski" tip planinara, koji je sklon preskočiti "osnovnu školu" kako bi odmah apsolvirao negdje u "inostranstvu", zagledan

u tom pravcu više i ne shvata Dinaride ozbiljno. Šta se ima tražiti u tom svijetlom (krečnjačkom, za razliku od granitnog), bezvodnom kamenjaru po kome se, uz to, motaju raja iz čarsije. Ipak, ima dobar dio toga što bi moglo biti razlog da se, prije Alpa, tačnije, pored Alpa, uz svu ambicionznost koja će nas jednog dana odvesti i daleko i visoko, još zadržimo u Dinaridima. >

 

 

© Zone-2000