"Reality show" Rakitnica


Kad sve ovo erodira i postane krčevina, vododerina, razvalina... onda ćemo vjerovatno dobiti mogućnost da ovo područje proglasimo nacionalnim parkom 

U slučaju Rakitnice ministarstvo se ponijelo krajnje popustljivo, što navodi na zaključak da je ili umiješano ili nesposobno. Uvjereni smo (pošto ovo još nije okončano) da će ovaj slučaj skupo koštati Ministarstvo (ministra) ugleda. Nemoguće se oteti utisku, čitajući odluke i obrazloženja, da ministarstvo svoju ulogu shvata ne kao tijelo zaduženo za očuvanje, unaprijeđenje i pametno korištenje jednog nacionalnog resursa koji s vremenom dobiva na cijeni, već onaj ko krči nove "puteve" kapitalu i osobnim interesima koji razumiju samo "daj" i "danas", jer sutra ću biti daleko kad sve ovo erodira i postene krčevina, vododerina, razvalina... upravo poput ovog spornog puta kroz kanjon Rakitnice. Ministarstvo, čini se, gleda ove vrijednosti samo s kratkoročnog ekonomskog aspekta.

 

© Zone-2000