"Reality show" Rakitnica


Budući nacionalni park!!!! A sa "civiliziranjem" ovog lokaliteta tek se započelo. (Publicirajući slike poput gornje imali smo namjeru, kao u svakom "top reality show", upozoriti gledaoce na scene koje nisu za one sa osjetljivim živcima. Oprostite na propustu!)

Kakvi su interesi lokalne politike?
Kao u pravilu, politika nema interesa u oblasti zaštite prirode te je slijepa za te probleme. S druge strane velik je pritisak onih koji, poput Šumarstva, vide samo vlastiti interes, a on je ovdje jasan. U takvoj situaciji lako "vlastiti" interesi postaju "zajednički" i na privatnom i na oficijelnom planu, te lokalna politika igra kako ovi prvi sviraju. Ama, jok, brate, obrnuto, Šumarsvo postaje oruđe lokalne politike te nas zajedno vode u "bolje sutra", ali u njihovo "bolje sutra". Svi ostali su gubitnici, pogledajte "dokazni materijal" pa procijenite koliko je frimi (ili pojedinaca) i koliko dugo moglo živjeti od vođenja posjetilaca kroz ove predjele imajući u vidu ranije pomenute tendencije razvoja, a koliko će ih živjeti sad, nastojeći dovesti nekoga u ove razvaline. Koga više ovo interesuje!

 

© Zone-2000