"Reality show" Rakitnica


U naivnoj odluci Ministarstva (ili je to samo za naivne) stoji "naivno": "Miniranje se mora izvršiti na manje (vjerovatno erozijom) zahvaćenim površinama". E, pa evo, to je ta "površina"?!?!?

Da bi se put mogao probiti kroz Rakitnicu kao i kroz važeće zakone i pravila, a prije nego se područje proglasi nacionalnim parkom, put je "preko noći" dobio status koji ga izdiže iznad pomenutih regulativa - status Ministrade (iz šumskog puta prekategorisan je u lokani).
Haj'mo malo ošmekat kakvi su interesi uključeni u ovaj destruktivan čin koji definitivno dugoročno unazađuje ovo područje? Interesi Šumarstva su jasni - poharati ono što se poharati da, ali je teško razumjeti toliku arogantnost. Ili nije? Njoj, pak, uporište nalazimo u sprezi sa lokalnom vlašću, a preko nje i u "visokoj" politici. Brutalnost "visoke" politike otvoreno se ispoljila u otvorenim prijetnjama oružjem zastupnika u parlamentu Federacije, upućenim predstavnicima nevladinih orgnizacija, da se ovi drže dalje od kanjona Rakitnice.


 

© Zone-2000