Z-2000: Donjim komentarom je autor prekršio No comment-pravilo jer se nije ogradio (zagradom) kao mi u natpisima ispod slika. Tako je to kad sam krojiš i prekrajaš zakone i pravila. (Svaka analogija sa slučajem NP Rakitnica je... slučajna).

Pored ministara, a da nevolja bude veća, upetljala se i "baja".
Nakon što sam se uspio probiti sa ministrom i njegovom svitom čak i u labirinte dvora cara Potkornjaka, jasno mi je da je i "baja" element s kojim moramo ići u pregovore u vezi sudbine Rakitnice. S obzirom na mentalitet baje moglo bi se desiti da, ako ŠIPAD ne uspije spasiti svu muniku tako što je premjesti na svoj lager u Konjicu, da "baja" zapečati sudbinu Pinusa leukodermisa i kanjona Rakitnice. Situacija je nejasna: Ministar kontra "baja" ili Ministar i Potkornjak?

 

© Zone-2000