("Sanitarno" čišćenje šume uništene u požaru?!? Kako ćemo počistiti bruku i sramotu...?)

 

© Zone-2000