(Šuma endemične munike uništena u požaru podmetnutom od strane Šumarstva Konjic, vidi Oslobođenje od 17.06. 2004)

 

© Zone-2000