Nacionalni park Rakitnica: No comment
By Lawina, 22. juna 2004
Zone-2000 sa resornim ministrom i ostalim guzonjama, ministrima za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gubljenje vremena, na licu mjesta: napadnutom kanjonu Rakitnice, budućem nacionalnom parku. Osim slika, nikakav komentar nije potreban.
Slika u visokoj rezoluciji

1024 x 768p, 270kb

Ipak komentar / Zeleni-Neretva Konjic:
Ovaj odlazak predstavnika vlasti u kanjon Rakitnice nije ni najmanje u redu. Prvenstveno mislim na te odluke koje bi oni kao trebali donijeti:
1. Kanjon Rakitnice je zaštićeno područje stepena "rezervat prirode" i u takvom, citiram zakon: nije dozvoljeno bilo kakvo čovjekovo djelovanje ili uticaj.
2. Ljudi iz Ministarstva nisu na funkciji da bi mjenjali zakone (to radi Parlament) već da bi ih provodili, odnosno, kakva je to lakrdija da oni sebi uzmaju za pravo da procjenjuju situaciju i nagađaju se sa općinskim vlastima. (O ovome mora biti obavještena javnost).
3. Ako već treba da donose odluke, one trebaju biti plod ozbiljne studije uticaja puta na okoliš koju bi uradila nezavisna kuća. Naravno, ovo vlasti i ne pominju, jer studiju treba platiti, a postoji velika vjerovatnoća da studija ne dadne "očekivane" rezultate.

Komentar / GreenVisions Sarajevo:
Zvuči vrlo uznemiravajuće da Ministarstvo za Urbanizam i Okoliš saziva sastanak da vide područje koje je u pitanju, a NIKO IZ GRUPE koja je pokrenula demokratski proces i dijalog nije pozvan niti obavješten. Novinari su pozvani i Dinno Kassalo je pozvan ali 5 ranijih organizacija koje su predstavljale 1400 (najviše glasača i poreznih obveznika) su bile potpuno ignorisane. Pa dajmo im na znanje da smo još ovdje, da brinemo i da smo AKTIVNI. Ako možemo vrlo mirno i politički dobiti podršku SVAKE od dvadeset novih organizaciju sa naše liste, morali bismo dobiti informacije šta se dešava sa Rakitnicom, šta se desilo na sastanku Parlamenta 7 juna i zašto niko nije tražio da se prisustvuje sastanku, danas u Konjicu. Ako samo zovemo može zvučati kao da neće imati efekta, ali vjerujte mi: ako 20 raznih ljudi zove predstavljajući 20 organizacija primjetit će i razmisliti dvaput sljedeći put o isključivanju nas iz procesa koji smo započeli. Molimo sve da naprave 5-minutni telefonski poziv Ministarstvu povodom ovoga.
UKRATKO:
1. Nazovite 033 442 020 kancelarija glavnog federalnog inspektora u ministarstvu (imaju 3 inspektora)
2. Recite ko ste i ispred koje organizacije zovete!
3. Pitajte šta se dešava sa putevima u Rakitnici, posebno o putevima za tzv. sanitarnu sječu šume!
4. Pitajte zašto nijedna organizacija koja je pokrenula proces nije obavještena o jučerašnjem sastanku i izlasku komisije na teren!
5. Izrazite svoju zabrinutost zbog ignorisanja udruženja za zaštitu prirode!
6. Obavjestite organizacije koje daju ili treba da daju podršku našim aktivnostima, da i one urade isto!
7. Javite nam o reakcijama!


Komentar / Kenan M iz grupe za podršku:
Ako su vas izvozali na telefon kao i mene, pošaljite mail.
rmehmedagic@fbihvlada.gov.ba

Komentar / Koalicija za zaštitu prirode u formiranju:
Čak i da Rakitnica nikad nije bila zaštićeno područje (a bila je i još je), planirani je dio nacionalnog parka i zakon je jasan. Da ne citiramo sve, dovoljno je citirati član 49. Zakona o zaštiti prirode, stav I: "Novčanom kaznom od 1000 do 10 000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako :
- pogoršava postojeće stanje nakon slanja obavijesti o pokretanju postupka o proglašenju postupka zaštićenim". I ima još toga.
Razlog obustave radova je upravo to što se put nalazi u planiranom nacionalnom parku, za što postoji rješenje. Izostalo je kažnjavanje općine za prekršaj, od strane nadležnog suda. 

 

© Zone-2000